Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach


Aktualności

Wstrzymanie przyjmowania i rozpatrywania wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Starachowice 05.07.2017 r. KOMUNIKAT Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, iż w związku z uchyleniem z dniem 01 lipca 2017 r. rozporządzeń: Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r....

Komunikat dotyczący refundacji składek dla osób do 30 roku życia

                               Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, iż w związku z wyczerpaniem limitu środków na 2017 rok przeznaczonych na refundację kosztów poniesionych  na wynagrodzenia, nagrody oraz składki...

Informacja o realizacji projektu RPO WŚ

                Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, iż w 2017 roku realizuje projekt: „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie starachowickim (III)"  w ramach ...

Informacja o realizacji projektu POWER

    Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, iż w 2017r. realizuje projekt                 w ramach Inicjatywy Na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych        „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego

Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego

Wyświetlanie 1 - 5 z 14 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Usługi elektroniczne Urzędów Pracy

Rejestracja wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy Zgłoszenie oferty pracy, stażu i praktyk Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Wnioski dotyczące rejestrów RIS, KRAZ, RPA EURES Inne pismo do urzędu

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę