Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie starachowickim (II)"  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

ANEKS DO PLANU SZKOLEŃ NA 2013 ROK dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnionych w ramach projektu „ Profesjonalizm naszą dewizą – uśmiech naszą wizytówką "   Lp. Tematyka szkolenia Uczestnicy szkolenia Planowany termin  szkolenia Szacunkowy koszt           szkolenia ...

Plan Szkoleń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach zatrudnionych w ramach projektu „ Profesjonalizm naszą dewizą – uśmiech naszą wizytówką" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010 - 20013. zadanie 2 – na szkolenia pracowników w okresie realizacji...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę