Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie starachowickim (II)"  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

ANEKS DO PLANU SZKOLEŃ NA 2013 ROK dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnionych w ramach projektu „ Profesjonalizm naszą dewizą – uśmiech naszą wizytówką "   Lp. Tematyka szkolenia Uczestnicy szkolenia Planowany termin  szkolenia Szacunkowy koszt           szkolenia ...

Plan Szkoleń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach zatrudnionych w ramach projektu „ Profesjonalizm naszą dewizą – uśmiech naszą wizytówką" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010 - 20013. zadanie 2 – na szkolenia pracowników w okresie realizacji...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę