Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach


Nagłówek

Aktualności

 • KOREKTA PLANU SZKOLEŃ NA 2024 ROK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W PUP STARACHOWICE

  KOREKTA  PLANU SZKOLEŃ  NA 2024 ROK DLA  OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W PUP STARACHOWICE   LP Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji               i orientacyjny czas trwania szkolenia            w godzinach   ...

 • Nabór wniosków w ramach II edycji projektu współfinansowanego ze środków EFS+

    Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że od dnia 2 5 stycznia 202 4 r. uruchamia nabór wniosków w ramach II edycji projektu współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027, Priorytet FESW.10 Aktywni na rynku pracy,...

 • Komunikat dotyczący naboru wniosków na poszczególne formy wsparcia w 2024 r.

  Starachowice, 24.01.2024 r.     KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że w 2024 r. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. W związku z powyższym...

 • Analiza skuteczności i efektywności organizowanych szkoleń, studiów podyplomowych za 2023 r.

  ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZOWANYCH SZKOLEŃ, STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZA 2023 R. 1. Łączna liczba osób skierowanych na szkolenie w 2023r. 29 osób     2. Liczba osób, które przerwały szkolenie:               - z winy bezrobotnego               - z przyczyn usprawiedliwionych   0 0    ...

 • Informacja dot. realizacji projektu EFS +

    Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach realizuje projekt :                  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie starachowickim (I)"   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027   ...

 • Giełda Pracy

  Dla chętnych do służby w policji Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach organizuje Giełdę Pracy która odbędzie się w dniu 01.08.2023 godz. 09:30-12:00 w pokoju 110 I piętro

 • Ważna informacja dotycząca powiadomień o powierzeniu pracy obywaelom Ukrainy

  Informujemy, że z dniem 1 lipca 2022r. wszedł w życie art. 10 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383). W związku z ww. przepisem pracodawcy, którzy zatrudnili obywateli Ukrainy i w...

 • Zmiana wysokości opłaty za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

    Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że od 12 lipca 2022 r. zmienia się wysokość opłaty za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i będzie wynosić 100 zł. W przypadku oświadczeń złożonych  do 11 lipca 2022 r. włącznie opłata nadal wynosi 30 zł . Podstawa prawna:...

 • Informacja dot. możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy

  Z uwagi na trwający konflikt zbrojny należy spodziewać się napływu obywateli Ukrainy do naszego powiatu. Zakładając, że część osób będzie zainteresowana podjęciem zatrudnienia (resort MRiPS prowadzi prace zmierzające do uproszczenia procedur) prosimy o przekazanie informacji dotyczącej możliwości ewentualnego zatrudnienia...

Wyświetlanie 1 - 10 z 19 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę