Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach


Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

ul. Radomska 76
27-200 Starachowice

woj. świętokrzyskie

NIP: 6641037193     REGON: 291140050

e-mail

Informacja
tel. nr

Sekretariat
tel. nr

FAX
tel. nr

kist@praca.gov.pl
pup@starachowice.praca.gov.pl

41 27 36 201

41 27 36 200

41 27 36 260


Godziny Urzędowania
Poniedziałek - Piątek
7.30 - 15.30

Rejestracja osób bezrobotnych
8.00 - 13.30

Wykaz numerów telefonów
Wyszczególnienie Numer pokoju\Stanowisko Telefon
Dyrektor p. 211 41 27 36 200
Sekretariat p. 210 41 27 36 200
Informacja   41 273 62 01
Koordynator Zespołu ds. Ewidencji Świadczeń i Informacji   41 273 62 03
Rejestracja osób bezrobotnych Hala obsługi – St. 1 41 273 62 03
Rejestracja osób bezrobotnych Hala obsługi – St. 3 41 273 62 05
Rejestracja osób bezrobotnych Hala obsługi – St. 5 41 273 62 07
Rejestracja osób bezrobotnych Hala obsługi – St. 6 41 273 62 09
Centrum Aktywizacji Zawodowej, Kierownik Referatu Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego p. 110 41 273 62 41
Obsługa osób niepełnosprawnych Hala obsługi  – St. 18 41 273 62 21
Nazwiska zaczynające się na literę: I, S do Schabowski, U, W, V, Y, Ż, Ź Hala obsługi  – St. 12 41 273 62 15
Nazwiska zaczynające się na literę: S od Seferynowicz Hala obsługi  – St. 13 41 273 62 16
Nazwiska zaczynające się na literę: K od Kubiak, L, R Hala obsługi  – St. 14 41 273 62 17
Nazwiska zaczynające się na literę: N, O, K do Księżki Hala obsługi  – St. 15 41 273 62 18
Nazwiska zaczynające się na literę: M Hala obsługi  – St. 16 41 273 62 19
Nazwiska zaczynające się na literę: Ł Hala obsługi  – St. 18 41 273 62 21
Nazwiska zaczynające się na literę: A, H p. 101 41 273 62 25
Nazwiska zaczynające się na literę: T, O p. 102 41 273 62 28
Nazwiska zaczynające się na literę: B, J p. 109 41 273 62 43
Nazwiska zaczynające się na literę: P p.109 41 273 62 52
Nazwiska zaczynające się na literę: C, Ć, D, F, E p. 112 41 273 62 39
Nazwiska zaczynające się na literę: G, N p. 112 41 273 62 38
Nazwiska zaczynające się na literę: Z, Ś p. 102 41 273 62 26
Obsługa pracodawców, oferty pracy p. 101 41 273 62 25
Zatrudnienie cudzoziemców p. 102 41 273 62 28
Refundacja kosztów przejazdu i refundacja opieki nad dzieckiem p. 112 41 273 62 39
41 273 62 38
Stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki Odpowiedni pośrednik pracy\doradca zawodowy
(zgodnie z pierwszą literą nazwiska)
Centrum Aktywizacji Zawodowej, Kierownik Działu Rynku Pracy p. 108 41 273 62 37
Organizacja staży p. 103 41 273 62 30
Organizacja szkoleń, organizacja przygotowania zawodowego dorosłych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy p. 107 41 273 62 44
41 273 62 36
Prace społecznie użyteczne p. 104 41 273 62 32
Organizacja prac interwencyjnych, organizacja robót publicznych p. 107 41 273 62 44
41 273 62 36
Refundacja części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy p. 105 41 273 62 33
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej p. 104 41 273 62 31,
41 273 62 32


 

 

Usługi elektroniczne Urzędów Pracy

Rejestracja wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy Zgłoszenie oferty pracy, stażu i praktyk Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Wnioski dotyczące rejestrów RIS, KRAZ, RPA EURES Inne pismo do urzędu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę