Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach


Aktualności

Komunikat dotyczący wstrzymania naboru wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Starachowice, 06 czerwca 2018 r.     KOMUNIKAT    W związku z wyczerpaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że od dnia 06 czerwca...

Informacja o realizacji projektu w ramach RPO WŚ

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, iż w 2018 roku realizuje projekt: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie starachowickim (IV)" w ramach ...

Informacja o realizacji projektu w ramach POWER

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego        Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, iż w 2018r. realizuje projekt ...

Środki na realizację POWER

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Starachowice, 24 maj 2018 r.   KOMUNIKAT Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach...

REGIONALNE TARGI PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 13.06.2018 R.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zaprasza lokalnych Pracodawców oraz osoby poszukujące zatrudnienia do udziału w Regionalnych Targach Pracy w Skarżysku-Kamiennej które odbędą się 13 czerwca w godz. 10:00 – 13:00 w Hali...

Komunikat dotyczący realizacji działań skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Starachowice, 2018-05-15     KOMUNIKAT                 Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że pozyskał dodatkowe środki z...

Komunikat dotyczący realizacji działań skierowanych do osób długotrwale bezrobotnych

Starachowice, 2018-05-15     KOMUNIKAT                 Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że pozyskał dodatkowe środki z...

Spotkanie informacyjne "Wyjazd do pracy za granicą - o czym należy pamiętać"

I n f o r m a c j a   W dniu 18 kwietnia 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach o godz. 10 00 , w sali nr 110 (I piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne, przygotowane przez...

Projekt "Szansa na pracę"

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że podpisał porozumienie z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świetokrzyskim, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie rekrutacji uczestników projektu...

Środki na wsparcie osób bezrobotnych w 2018 r.

Starachowice, 22.01.2018 r. KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że w 2018 r. dysponuje kwotą w łącznej wysokości 9.244.800,- zł   z przeznaczeniem na finansowanie programów na rzecz...

Wyświetlanie 1 - 10 z 24 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Usługi elektroniczne Urzędów Pracy

Rejestracja wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy Zgłoszenie oferty pracy, stażu i praktyk Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Wnioski dotyczące rejestrów RIS, KRAZ, RPA EURES Inne pismo do urzędu

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę