Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

 • Informacja dot. możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy

  Z uwagi na trwający konflikt zbrojny należy spodziewać się napływu obywateli Ukrainy do naszego powiatu. Zakładając, że część osób będzie zainteresowana podjęciem zatrudnienia (resort MRiPS prowadzi prace zmierzające do uproszczenia procedur) prosimy o przekazanie informacji dotyczącej możliwości ewentualnego zatrudnienia...

 • Projekt „AKTYWNI W BIZNESIE”

  Projekt  Partnerski „AKTYWNI W BIZNESIE" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działania 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów...

 • Projekt „OD DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ”

  Tytuł projektu: „OD DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ" Nr Projektu:   RPSW.10.02.01-26-0041/20-00 Beneficjent: Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach - Partner Wiodący Partner Projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach.       Projekt  partnerski  „OD  DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ" realizowany jest w ramach...

 • Zachęcamy do rejestracji elektronicznej!!!!

  Zachęcamy do rejestracji elektronicznej!!!! W obecnej sytuacji gdy konieczne jest ograniczanie kontaktu bezpośredniego sugerujemy rejestracje w formie elektronicznej bez konieczności wizyty w urzędzie.   Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub...

 • Zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą

  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przygotował ulotkę skierowaną do osób, które chcą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą lub potwierdzić okresy zatrudnienia poza Polską. Poniżej, w załączniku, udostępniona została jej wersja elektroniczna (plik PDF). Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem, w którym...

 • Jak założyć Profil Zaufany? - instrukcja

  Szczegółowa instrukcja dotycząca założenia Profilu Zaufanego znajduje się w poniższym linku. https://starachowice.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie/profil-zaufany

 • Jak zrejestrować się elektronicznie? - instrukcja

  Szczegółowa instrukcja dotycząca elektronicznej rejetracji znajduje się w poniższym linku. https://starachowice.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie/instrukcja-elektronicznej-rejestracji

 • Komunikat

  Komunikat Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każda nawet, nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Powyższe reguluje ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych...

 • Komunikat w sprawie możliwości elektronicznej rejestracji w PUP

  Komunikat w sprawie możliwości elektronicznej rejestracji w PUP. Ponieważ na terytorium Polski rozprzestrzenia się koronowirus SARS-CoV-2 zachodzi konieczność podejmowania działań mających na celu unikania skupisk ludzi. W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że osoby ubiegające się o nadanie...

Wyświetlanie 11 - 20 z 28 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Usługi elektroniczne Urzędów Pracy

Rejestracja wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy Zgłoszenie oferty pracy, stażu i praktyk Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Wnioski dotyczące rejestrów RIS, KRAZ, RPA EURES Inne pismo do urzędu

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec marca 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę