Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

 • Komunikat dotyczący załatwiania spraw w urzędzie

  Informacja dotycząca załatwiania spraw w urzędzie W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem i wskazaniem ograniczania przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach, Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy osób bezrobotnych będzie odbywać się telefonicznie do...

 • Powrót do zdrowia - powrót do pracy. PFRON aktywizuje zawodowo.

  Powrót do zdrowia – powrót do pracy. PFRON aktywizuje zawodowo.   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi projekt aktywizacji zawodowej dla osób, które z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie mogą wykonywać dotychczasowej pracy. Projekt PFRON-u „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie...

 • Projekt „Start do kariery bez żadnej bariery”

  Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyski realizująca projekt pn. „Start do kariery bez żadnej bariery" zgodnie z umową numer RPSW.10.02.01-26-0013/19-00 podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do projektu. Projekt skierowany jest do osób...

 • Projekt AKTYWIZACJA - SZKOLENIE - PRACA

    PROJEKT  AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA   Realizowany jest w ramach  REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności...

 • Nowe zasady dotyczące zatrudniania cudzoziemców

  Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018r. ustawą z 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2017r., poz. 1543), Departament Rynku Pracy przygotował ulotki...

 • Informacja dotycząca Programu "Za życiem" w zakresie wsparcia dla rodzin borykających się z problemami związanymi z niepełnosprawnością

  Załączniki Informacja dotycząca Programu ZA ŻYCIEM w zakresie wsparcia dla rodzin borykających się z problemami związanymi z niepełnosprawnością (pdf, 682 KB)

 • Ważna informacja dotycząca przekazywania świadczeń

          Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje: - od dnia 1 grudnia 2016r. świadczenia dla osób bezrobotnych z terenu Starachowic wypłacane będą wyłącznie na rachunek bankowy; - od dnia 1 stycznia 2017r. wypłaty świadczeń wyłącznie na rachunek bankowy obejmują osoby bezrobotne z terenu gmin - Pawłów, Brody, Wąchock...

 • Samozatrudnienie szansą na pracę

  Samozatrudnienie szansą na pracę

Wyświetlanie 21 - 28 z 28 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Usługi elektroniczne Urzędów Pracy

Rejestracja wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy Zgłoszenie oferty pracy, stażu i praktyk Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Wnioski dotyczące rejestrów RIS, KRAZ, RPA EURES Inne pismo do urzędu

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec marca 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę