Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

 • Regionalne Targi Pracy "Polska-Ukraina" w Starachowicach

  Regionalne Targi Pracy ,,POLSKA-UKRAINA" w Starachowicach Wydarzenie organizowane jest w ramach projekt własnego województwa świętokrzyskiego pn . „Świętokrzyskie dla Ukrainy" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego...

 • KOMUNIKAT

     Starachowice, 23 stycznia 2023r. CAZ-RP.3.270.1.2023.PM                                                                                                                                                                                                                    OGŁOSZENIE               Powiatowy Urząd...

 • Informacja o naborze wniosków na poszczególne formy wsparcia w 2023 r.

  Starachowice, 16.01.2023 r   KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że w 2023 r. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. W związku z powyższym Powiatowy...

 • Plan szkoleń na 2023 rok dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w PUP Starachowice

  PLAN SZKOLEŃ  NA 2023 ROK DLA  OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W PUP STARACHOWICE   LP Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji               i orientacyjny czas trwania szkolenia            w godzinach   ...

 • Analiza skuteczności i efektywności organizowanych szkoleń, studiów podyplomowych za 2022 r.

  ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZOWANYCH SZKOLEŃ , STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZA 2022 R.   1. Łączna liczba osób skierowanych na szkolenie w 2022r. 21 osób     2. Liczba osób, które przerwały szkolenie:               - z winy bezrobotnego               - z przyczyn usprawiedliwionych   0 0 ...

 • Zmiana wysokości opłaty za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

    Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że od 12 lipca 2022 r. zmienia się wysokość opłaty za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i będzie wynosić 100 zł. W przypadku oświadczeń złożonych  do 11 lipca 2022 r. włącznie opłata nadal wynosi 30 zł . Podstawa prawna:...

 • Ważna informacja dotycząca powiadomień o powierzeniu pracy obywaelom Ukrainy

  Informujemy, że z dniem 1 lipca 2022r. wszedł w życie art. 10 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383). W związku z ww. przepisem pracodawcy, którzy zatrudnili obywateli Ukrainy i w...

 • Informacja dot. możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy

  Z uwagi na trwający konflikt zbrojny należy spodziewać się napływu obywateli Ukrainy do naszego powiatu. Zakładając, że część osób będzie zainteresowana podjęciem zatrudnienia (resort MRiPS prowadzi prace zmierzające do uproszczenia procedur) prosimy o przekazanie informacji dotyczącej możliwości ewentualnego zatrudnienia...

 • Projekt „AKTYWNI W BIZNESIE”

  Projekt  Partnerski „AKTYWNI W BIZNESIE" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działania 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów...

Wyświetlanie 1 - 10 z 25 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Usługi elektroniczne Urzędów Pracy

Rejestracja wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy Zgłoszenie oferty pracy, stażu i praktyk Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Wnioski dotyczące rejestrów RIS, KRAZ, RPA EURES Inne pismo do urzędu

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę