Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach


Projekty współfinansowane z EFS

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie starachowickim (II)”

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie starachowickim (II)"  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

ANEKS DO PLANU SZKOLEŃ NA 2013 ROK dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnionych w ramach projektu „ Profesjonalizm naszą dewizą – uśmiech naszą wizytówką”

ANEKS DO PLANU SZKOLEŃ NA 2013 ROK dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnionych w ramach projektu „ Profesjonalizm naszą dewizą – uśmiech naszą wizytówką "   Lp. Tematyka szkolenia Uczestnicy szkolenia Planowany termin  szkolenia Szacunkowy koszt           szkolenia ...

Plan szkoleń

Plan Szkoleń   pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach  zatrudnionych   w ramach projektu „ Profesjonalny pośrednik - dostępny Urząd"     współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego      w latach 2011 - 2014.       zadanie 2 -  na...

Plan szkoleń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach zatrudnionych w ramach projektu "Profesjonalizm naszą dewizą - uśmiech naszą wizytówką

Plan Szkoleń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach zatrudnionych w ramach projektu „ Profesjonalizm naszą dewizą – uśmiech naszą wizytówką" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010 - 20013. zadanie 2 – na szkolenia pracowników w okresie realizacji...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę