Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie przyjmowania i rozpatrywania wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Starachowice 05.07.2017 r. KOMUNIKAT Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, iż w związku z uchyleniem z dniem 01 lipca 2017 r. rozporządzeń: Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska...

Komunikat dotyczący refundacji składek dla osób do 30 roku życia

                               Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, iż w związku z wyczerpaniem limitu środków na 2017 rok przeznaczonych na refundację kosztów poniesionych  na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia z dniem 13 czerwca bieżącego...

Informacja o realizacji projektu RPO WŚ

                Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, iż w 2017 roku realizuje projekt: „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie starachowickim (III)"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego współfinansowany przez Unię...

Informacja o realizacji projektu POWER

    Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, iż w 2017r. realizuje projekt                 w ramach Inicjatywy Na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych        „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie starachowickim (III)"                Współfinansowany ze środków Europejskiego...

Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego

Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego

Plan szkoleń na 2017 rok

  PLAN SZKOLEŃ  NA 2017 ROK DLA  OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W PUP STARACHOWICE   LP Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji       i orientacyjny czas trwania szkolenia    w godzinach   Charakterystyka osób...

Informacja PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Starachiowicach informuje wydawanie informacji PIT-11 o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2016r. rozpoczyna od dnia 01.02.2017r.

Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w 2017 roku

Starachowice, 10 stycznia 2017 r.   KOMUNIKAT    Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że w 2017 r. dysponuje środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie...

Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 roku

Starachowice, 10 stycznia 2017 r.       KOMUNIKAT     Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że w 2017 r. dysponuje środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych...

Informacja dotycząca naboru wniosków

Starachowice, 10.01.2017 r.     KOMUNIKAT    Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że w dniu 29.12.2016 r. otrzymał decyzję finansową Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określającą wysokość środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2017 na finansowanie programów na...

Wyświetlanie 1 - 10 z 14 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę