Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach


Nagłówek

Aktualności

Komunikat dotyczący wstrzymania naboru wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Starachowice, 21.09.2018 r.   KOMUNIKAT                 Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że od dnia 24.09.2018 r. wstrzymuje do odwołania nabór wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej  jednorazowo środków na podjęcie...

Komunikat dotyczący realizacji działań skierowanych do osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie i miejsko-wiejskie

Starachowice, 03.07.2018 r.   KOMUNIKAT                 Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji...

REGIONALNE TARGI PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 13.06.2018 R.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zaprasza lokalnych Pracodawców oraz osoby poszukujące zatrudnienia do udziału w Regionalnych Targach Pracy w Skarżysku-Kamiennej które odbędą się 13 czerwca w godz. 10:00 – 13:00 w Hali Sportowej przy ul. Sienkiewicza 34. ...

Komunikat dotyczący realizacji działań skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Starachowice, 2018-05-15     KOMUNIKAT                 Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji...

Komunikat dotyczący realizacji działań skierowanych do osób długotrwale bezrobotnych

Starachowice, 2018-05-15     KOMUNIKAT                 Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji...

Spotkanie informacyjne "Wyjazd do pracy za granicą - o czym należy pamiętać"

I n f o r m a c j a   W dniu 18 kwietnia 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach o godz. 10 00 , w sali nr 110 (I piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne, przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach:   " Wyjazd do pracy za granicą – o czym należy...

Projekt "Szansa na pracę"

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że podpisał porozumienie z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świetokrzyskim, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie rekrutacji uczestników projektu "Szansa na pracę". Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu znajdują się na stronie:...

Środki na wsparcie osób bezrobotnych w 2018 r.

Starachowice, 22.01.2018 r. KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że w 2018 r. dysponuje kwotą w łącznej wysokości 9.244.800,- zł   z przeznaczeniem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Na...

Program regionalny na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 50+

Starachowice, 2018-01-22       KOMUNIKAT                   Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach przypomina, że na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach w 2018 r. realizuje „Program regionalny na rzecz...

Informacja o realizacji projektu w ramach POWER

Starachowice, 22 stycznia 2018 r.       KOMUNIKAT     Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że w 2018 r. dysponuje środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 –...

Wyświetlanie 1 - 10 z 21 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę