Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie realizacji działań skierowanych do osób do 30 roku życia

Starachowice, 13.04.2018 r.     KOMUNIKAT      Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że od dnia 17.04.2018 r. wstrzymuje do odwołania realizację działań skierowanych do osób do 30 roku życia . W szczególności wstrzymuje się nabór wniosków w sprawie: skierowania...

Spotkanie informacyjne "Wyjazd do pracy za granicą - o czym należy pamiętać"

I n f o r m a c j a   W dniu 18 kwietnia 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach o godz. 10 00 , w sali nr 110 (I piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne, przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach:   " Wyjazd do pracy za granicą – o czym należy...

Projekt "Szansa na pracę"

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że podpisał porozumienie z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świetokrzyskim, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie rekrutacji uczestników projektu "Szansa na pracę". Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu znajdują się na stronie:...

Środki na wsparcie osób bezrobotnych w 2018 r.

Starachowice, 22.01.2018 r. KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że w 2018 r. dysponuje kwotą w łącznej wysokości 9.244.800,- zł   z przeznaczeniem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Na...

Program regionalny na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 50+

Starachowice, 2018-01-22       KOMUNIKAT                   Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach przypomina, że na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach w 2018 r. realizuje „Program regionalny na rzecz...

Informacja o realizacji projektu w ramach POWER

Starachowice, 22 stycznia 2018 r.       KOMUNIKAT     Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że w 2018 r. dysponuje środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 –...

Informacja o realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Starachowice, 22 stycznia 2018 r.   KOMUNIKAT    Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że w 2018 r. dysponuje środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy,...

Plan szkoleń na 2018 rok dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w PUP Starachowice

    PLAN SZKOLEŃ  NA 2018 ROK DLA  OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W PUP STARACHOWICE   LP Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin...

Analiza skuteczności i efektywności organizowanych szkoleń, studiów podyplomowych za 2017 rok

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZOWANYCH SZKOLEŃ , STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZA 2017 R.   1. Łączna liczba osób skierowanych na szkolenie w 2017r. 60 osób     2. Liczba osób, które przerwały szkolenie:               -...

Opłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Opłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi              Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych...

Wyświetlanie 1 - 10 z 18 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę