Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach


Nagłówek

Aktualności

XIV Internetowa Giełda Pracy

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracu w Kielcach i Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach organizują XIV Internetową Giełdę Pracy, która odbędzie się w dniach 18-20.09.2017r.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 lat

Starachowice, 2017-08-14   KOMUNIKAT   W związku z realizacją projektu: Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie starachowickim (III) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Starachowice, 201 7- 08-14         KOMUNIKAT     Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, iż od dnia 14.08.2017 r., wznawia nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. ...

Komunikat dotyczący wznowienia naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 lat

Starachowice, 2017-08-07   KOMUNIKAT   W związku z realizacją projektu: Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie starachowickim (III) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Komunikat dotyczący wznowienia naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat

Starachowice, 07 sierpnia 201 7 r. KOMUNIKAT W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie starachowickim ( II I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego...

Komunikat dotyczący wznowienia naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Starachowice, 07 sierpnia 201 7 r.       KOMUNIKAT     Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, iż od dnia 14.08.2017r., wznawia nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ...

Komunikat dotyczący refundacji składek dla osób do 30 roku życia

                               Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, iż w związku z wyczerpaniem limitu środków na 2017 rok przeznaczonych na refundację kosztów poniesionych  na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia z dniem 13 czerwca bieżącego...

Informacja o realizacji projektu RPO WŚ

                Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, iż w 2017 roku realizuje projekt: „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie starachowickim (III)"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego współfinansowany przez Unię...

Informacja o realizacji projektu POWER

    Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, iż w 2017r. realizuje projekt                 w ramach Inicjatywy Na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych        „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie starachowickim (III)"                Współfinansowany ze środków Europejskiego...

Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego

Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego

Wyświetlanie 1 - 10 z 19 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę