Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach


Nagłówek

Aktualności

Projekt AKTYWIZACJA - SZKOLENIE - PRACA

  PROJEKT  AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA   Realizowany jest w ramach  REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności...

Wstrzymanie naboru wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej powyżej 30 roku życia jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Starachowice, 17.10.2018 r.   KOMUNIKAT      Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że od dnia 19.10.2018 r. wstrzymuje do odwołania nabór wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ( informacja ta nie...

Nabór wniosków dot. przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO WER

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO     Starachowice, 11.10. 2018 r.   KOMUNIKAT     W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie starachowickim...

Komunikat dotyczący realizacji działań skierowanych do osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie i miejsko-wiejskie

Starachowice, 03.07.2018 r.   KOMUNIKAT                 Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji...

REGIONALNE TARGI PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 13.06.2018 R.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zaprasza lokalnych Pracodawców oraz osoby poszukujące zatrudnienia do udziału w Regionalnych Targach Pracy w Skarżysku-Kamiennej które odbędą się 13 czerwca w godz. 10:00 – 13:00 w Hali Sportowej przy ul. Sienkiewicza 34. ...

Komunikat dotyczący realizacji działań skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Starachowice, 2018-05-15     KOMUNIKAT                 Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji...

Komunikat dotyczący realizacji działań skierowanych do osób długotrwale bezrobotnych

Starachowice, 2018-05-15     KOMUNIKAT                 Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji...

Spotkanie informacyjne "Wyjazd do pracy za granicą - o czym należy pamiętać"

I n f o r m a c j a   W dniu 18 kwietnia 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach o godz. 10 00 , w sali nr 110 (I piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne, przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach:   " Wyjazd do pracy za granicą – o czym należy...

Projekt "Szansa na pracę"

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że podpisał porozumienie z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świetokrzyskim, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie rekrutacji uczestników projektu "Szansa na pracę". Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu znajdują się na stronie:...

Środki na wsparcie osób bezrobotnych w 2018 r.

Starachowice, 22.01.2018 r. KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że w 2018 r. dysponuje kwotą w łącznej wysokości 9.244.800,- zł   z przeznaczeniem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Na...

Wyświetlanie 1 - 10 z 21 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę